Jobs and Announcements

Currently we have 1 job openingNotice of Funding Opportunity

New cooperative agreement opportunity! Apply to develop curriculum and ToT modules, strengthen the human rights and anti-corruption curriculum at the School of Advocates. For more follow the link. Application deadline is January 15, 2018. https://goo.gl/KV7CDj.Democracy Commission Small Grants Program

U.S. Embassy Yerevan is pleased to announce the Democracy Commission Small Grants Program competition for fiscal year 2018. The program funds initiatives that develop democracy, promote respect for human rights, and support civic education in Armenia. All applications must be written in English and submitted online via the following link https://www.usa.am/forms/site/view?id=e99f65994fc081e8025d4216b52aa030 by January 7, 2018, 18:00 local times. More information is available at: https://www.usa.am/announce/dcgrant.zip (ZIP 112 KB).

Ժողովրդավարության հանձնաժողովի փոքր դրամաշնորհների ծրագրի մրցույթ

ԱՄՆ դեսպանատունը հայտարարում է 2018թ. հարկաբյուջետային տարվա ԱՄՆ Ժողովրդավարության հանձնաժողովի փոքր դրամաշնորհների ծրագրի մրցույթ:Ծրագիրը նպատակ ունի աջակցել այն նախաձեռնություններին, որոնք նպաստում են ժողովրդավարության զարգացմանը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, և աջակցում են քաղաքացիական կրթությանը Հայաստանում: Բոլոր հայտերը պետք է լրացվեն անգլերենով և ներկայացվեն էլեկտրոնային ձևաչափով հետևյալ հղմամբ՝ https://www.usa.am/forms/site/view?id=e99f65994fc081e8025d4216b52aa030 ոչ ուշ, քան 2018թ. հունվարի 7-ը, տեղական ժամանակով ժամը 18:00: Ծրագրի մասին հավելյալ տեղեկություններ կարող եք գտնել այստեղ՝ https://www.usa.am/announce/dcgrant.zip (ZIP 112 KB) հասցեով:Global Undergraduate Exchange Program 2018-19

The Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) provides a diverse group of emerging leaders with a scholarship for one semester of non-degree academic study at a U.S. college or university. The program is sponsored by the U.S Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs, and aims to recruit participants from underrepresented, non-elite backgrounds. Successful applicants can expect an in-depth exposure to U.S. society, culture, and academic institutions, as well as an opportunity to enhance their professional skills. Program announcement and postcard can be downloaded from U.S. Embassy webpage at https://www.usa.am/announce/ugrad.zip (ZIP 1 MB).

.

The Online application starts from November 1, 2017 and application submission deadline is December 31, 2017; 5PM EST. Please visit http://www.worldlearning.org/ugrad to learn more about the program and apply online!
ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը փնտրում է վարձով տներ կամ բնակարաններ:

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը փնտրում է վարձով տներ կամ բնակարաններ: Խնդրում ենք կից ձևաթղթում լրացնել պահանջվող տեղեկատվությունը և այն ներկայացնել ԱՄՆ դեսպանատուն, հասցեն՝ ք. Երևան, Ամերիկյան պող. 1 կամ ուղարկել էլ. փոստի YerevanCO@state.gov. հասցեով:VACANCY ANNOUNCEMENT N 17-44

The “Open To” category listed above refers to candidates who are eligible to apply for this position. The “Open To” category should not be confused with a “hiring preference” which is explained later in this vacancy announcement.

ALL ORDINARILY RESIDENT (OR) APPLICANTS MUST HAVE THE REQUIRED WORK AND/OR RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION.

The U.S. Embassy in Yerevan, Armenia is seeking eligible and qualified applicants for the position of Painter on WAE schedule in the Facility Management section. The WAE schedule is an employment on an irregular or occasional basis where the hours or days of work are not normally based on a pre-arranged schedule.

NOTE: Due to the high volume of applications received, we will only contact applicants who are being considered. Thank you for your understanding.

CLOSING DATE FOR THIS POSITION: December 20, 2017

     

Information About Mission Employment and Instructions for Completing the DS-174, Application for Employment as a Locally Employed Staff or Family Member is available at http://www.usa.am/announce/useful_info.pdf