Jobs and Announcements

Currently we have no job openingsVacancy Announcement

The U.S. Embassy in Yerevan, Armenia is seeking eligible and qualified applicants for the position of Voucher Examiner (temporary position, available in September). CLOSING DATE FOR THIS POSITION: June 7, 2018. Vacancy announcement is available for downloading at https://www.usa.am/announce/voucherexaminer.pdf (PDF 332KB)

Information About Mission Employment and Instructions for Completing the DS-174, Application for Employment as a Locally Employed Staff or Family Member is available at https://www.usa.am/announce/useful_info.pdfInternship in PAS office

The U.S. Embassy in Yerevan, Armenia is seeking eligible and qualified applicants for the position of Intern in Public Affairs Office (PAS). Application package is available for downloading at https://www.usa.am/announce/pasintern.zip (ZIP 57KB). Deadline for Application: June 5, 2016.Request for Quotation (RFQ) for Electrical Club Car

The U.S. Embassy Yerevan issued a Request for Quotation (RFQ) for Electrical Club Car on May 21, 2018. The solicitation package with detailed list of specifications is available for download on Embassy website at https://www.usa.am/announce/clubcar.zip (ZIP 1.1MB)

Please submit your quotation by e-mail to Lusine Ktrakyan at the following e-mail address: ktrakyanl@state.gov. The deadline for submission of quotes is 17:00, June 8, 2018. No quotation will be accepted after this time.

Էլեկտրական "Club Car"-ի ձեռք բերման գնային առաջարկներր

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը 2018թ. Մայիսի 21-ից ընդունում է էլեկտրական "Club Car"-ի ձեռք բերման գնային առաջարկներ: Մեքենայի մանրամասն տեխնիկական բնութագրով փաթեթը կարող եք ներբեռնել ԱՄՆ դեսպանատան պաշտոնական կայքից` https://www.usa.am/announce/clubcar.zip (ZIP 1.1MB) հասցեով։

Խնդրում ենք գնային առաջարկներն ուղարկել Լուսինե Կտրակյանին՝ ktrakyanl@state.gov էլեկտրոնային փոստի հասցեով: Գնային առաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետն է 2018թ. Հունիս 8-ը, ժամը 17:00. Նշված ժամկետից ուշ ներկայացված ոչ մի առաջարկ դեսպանատունը չի ընդունի:Democracy Commission Small Grants Program

U.S. Embassy Yerevan is pleased to announce the second round of the Democracy Commission Small Grants Program competition for fiscal year 2018. The program funds initiatives that develop democracy, promote respect for human rights, and support civic education in Armenia. All applications must be written in English and submitted online via the following link https://www.usa.am/forms/site/view?id=9680566097e57b46287c5afe0508511d by May 31, 2018, 18:00 local time. More information is available at: https://www.usa.am/announce/demcomgrants.zip (ZIP 106 KB).

ԱՄՆ Ժողովրդավարության հանձնաժողովի փոքր դրամաշնորհներ

ԱՄՆ դեսպանատունը հայտարարում է 2018թ. հարկաբյուջետային տարվա ԱՄՆ Ժողովրդավարության հանձնաժողովի փոքր դրամաշնորհների ծրագրի մրցույթի երկրորդ շրջափուլը:Ծրագիրը նպատակ ունի աջակցել այն նախաձեռնություններին, որոնք նպաստում են ժողովրդավարության զարգացմանը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, և աջակցում են քաղաքացիական կրթությանը Հայաստանում: Բոլոր հայտերը պետք է լրացվեն անգլերենով և ներկայացվեն էլեկտրոնային ձևաչափով հետևյալ հղմամբ՝ https://www.usa.am/forms/site/view?id=9680566097e57b46287c5afe0508511d ոչ ուշ, քան 2018թ մայիսի 31-ը, տեղական ժամանակով ժամը 18:00: Ծրագրի մասին հավելյալ տեղեկություններ կարող եք գտնել այստեղ՝ https://www.usa.am/announce/demcomgrants.zip (ZIP 106 KB) :US Embassy, Yerevan Warehouse and Online Auction

The US Embassy will be selling many pieces of high quality, residential and office furniture, computers, appliances, vehicles, construction supplies, diesel fuel tanks and more! This year there will be both an Online and Live auction.

Live Auction: Date and Time: Saturday, June 2, 2018 from 11:00am until 8:00pm and Sunday, June 3, 2018 from 10:00am to 5:00pm or until the last lot is sold. Pre-View: Items for sale can be viewed, free of charge, at the sale site on Friday, June 1 from 10:00am until 8:00pm and Saturday, June 2 from 9:00am to 11:00 am. Pre-Registration: Available on Friday, June 1 from 1:00pm to 5:30pm.

Online Auction: Date and Time: Wednesday, June 6, 2018 at 10:00am and end on Sunday, June 17, 2018 at 11:59pm. Please visit https://online-auction.state.gov/en-US for registration and bidding information.

Auction related document package is available for downloading at https://www.usa.am/announce/auction.zip (ZIP 47MB). Please, No PETS OR KIDS Allowed.

Աճուրդ ԱՄՆ դեսպանատանը (նաև առցանց):

ԱՄՆ դեսպանատան կողմից աճուրդով վաճառվելու է որակյալ բնակարանային և գրասենյակային կահույք, մեքենաներ, համակարգչային և կենցաղային տեխնիկա, դիզելային վառելիքի բաքեր և այլ ապրանքներ: Ապրանքների զննումը՝ Աճուրդի հանվող ապրանքատեսականուն կարող եք ծանոթանալ հենց տեղում, հունիսի 2-ին, շաբաթ օրը, ժամը 11:00-ից 20:00, ինչպես նաև կիրակի օրը, հունիսի 3-ին, ժամը 10:00-ից 17:00: Նախնական գրանցում՝ Հունիսի 1-ին, ուրբաթ օրը ժամը 13:30-ից 17:30 հնարավոր է նախապես գրանցվել և ստանալ աճուրդի մասնակցության համարակալ:

Առցանց Աճուրդ: Օրն ու ժամը՝ չորեքշաբթի, հունիսի 6-ին ժամը 10:00-ից և կշարունակվեն մինչև կիրակի, հունիսի 17-ը ժամը 23:59: Գրանցվելու և սակարկելու մասին տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել https://online-auction.state.gov/en-US կայքը:

Աճուրդին առընչվող փաստաթղթերի փաթեթը կարող եք ներբեռնել https://www.usa.am/announce/auction.zip հասցեով (ZIP 47MB)։ Մուտքը կենդանիների կամ երեխաների հետ արգելված է։Hubert Humphrey Program 2019

The Embassy of the United States of America in Armenia is pleased to announce the Hubert Humphrey Program 2019 competition, for mid-career professionals with demonstrated leadership potential for a year of non-degree graduate-level study, leadership development, and substantive professional collaboration with U.S. counterparts during the 2019 2020 academic year.

Full text of announcement is available for downloading at https://www.usa.am/announce/humphrey.pdf (PDF 412KB). Deadline for Application: June 1, 2018.Call for proposals for cultural projects for the 2018 calendar year

The United States Embassy is pleased to announce a call for proposals for cultural projects for the 2018 calendar year, pending available funds.  Projects will use the creative arts to: support peace building in the region; support advocacy for civil and human rights; combat corruption; strengthen civil society; encourage entrepreneurship; and/or empower youth and women.

Special consideration will be given to proposals that focus on one or more of the following:

  • Reach either large, targeted, or underserved audiences;
  • Engage youth and women;
  • Foster innovation and creativity;
  • Advance English language skills;
  • Promote U.S. culture, including music, dance, art, film, sports and other, ranging from public performances to educational outreach activities;
  • Include activities which will continue to have positive impacts after the end of the project (sustainability).

Notice of Funding Opportunity (NOFO) is available at https://www.usa.am/announce/nofo_cultural.pdf (PDF 543 KB).

The application for the Notice of Funding Opportunity for cultural grants is available for organizations and individuals.

The first part of this application asks questions mainly about your organization.  The second part goes into greater length regarding your proposed activities.  It may be the case that not all fields will apply to your proposal. Application deadline is May 31, 2018.ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը փնտրում է վարձով տներ կամ բնակարաններ:

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը փնտրում է վարձով տներ կամ բնակարաններ: Խնդրում ենք կից ձևաթղթում լրացնել պահանջվող տեղեկատվությունը և այն ներկայացնել ԱՄՆ դեսպանատուն, հասցեն՝ ք. Երևան, Ամերիկյան պող. 1 կամ ուղարկել էլ. փոստի YerevanCO@state.gov. հասցեով: