Jobs and Announcements

Currently we have no job openingsOptional Application for Federal Employment

Optional Application for Federal Employment - OF 612 (PDF 129KB).Internship in the IRM

The U.S. Embassy in Yerevan, Armenia is seeking eligible and qualified applicants for the SharePoint Designer Internship in the Information Resource Management section.

Application package is available for downloading at https://www.usa.am/announce/irmintern.zip (ZIP 51KB). Deadline for Application: May 31, 2017.Request for Quotation (RFQ) for 2 Generators

The U.S. Embassy Yerevan issued a Request for Quotation (RFQ) for 2 Generators with the following specifications on Tuesday, May 15, 2017. The solicitation package with detailed list of specifications is available for download on Embassy website at https://www.usa.am/announce/generator.zip. Please submit your quotation by e-mail to Aleksandr Mazmanyan at the following e-mail address: mazmanyana@state.gov The deadline for submission of quotes is 17:00 May 26, 2017. No quotation will be accepted after this time.

2 գեներատորների ձեռք բերման գնային առաջարկներ

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը 2017թ. մայիսի 15-ից ընդունում է 2 գեներատորների ձեռք բերման գնային առաջարկներ: Գեներատորների մանրամասն տեխնիկական բնութագրով փաթեթը կարող եք ներբեռնել ԱՄՆ դեսպանատան պաշտոնական կայքից` https://www.usa.am/announce/generator.zip հասցեով. Խնդրում ենք գնային առաջարկներն ուղարկել Ալեքսանդր Մազմանյանի էլեկտրոնային փոստի mazmanyana@state.gov հասցեով: Գնային առաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետն է 2017թ. մայիսի 26-ը, ժամը 17:00. Նշված ժամկետից ուշ ներկայացված ոչ մի առաջարկ դեսպանատունը չի ընդունի:American Embassy Yerevan is seeking rental houses or apartments.

American Embassy Yerevan is seeking rental houses or apartments. Please provide the following information per the form available at https://www.usa.am/announce/form.docx (Word Document 20 KB) to the American Embassy Yerevan at 1 American Avenue Str., or email it to YerevanCO@state.gov.ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը փնտրում է վարձով տներ կամ բնակարաններ:

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը փնտրում է վարձով տներ կամ բնակարաններ: Խնդրում ենք կից ձևաթղթում լրացնել պահանջվող տեղեկատվությունը և այն ներկայացնել ԱՄՆ դեսպանատուն, հասցեն՝ ք. Երևան, Ամերիկյան պող. 1 կամ ուղարկել էլ. փոստի YerevanCO@state.gov. հասցեով:Hubert Humphrey Program 2018

The Embassy of the United States of America in Armenia is pleased to announce the Hubert Humphrey Program 2018 competition, for mid-career professionals with demonstrated leadership potential for a year of non-degree graduate-level study, leadership development, and substantive professional collaboration with U.S. counterparts during the 2018 2019 academic year. Full text of the announcement is available for downloading at https://www.usa.am/pdf/humphrey.pdf (PDF 411 KB). Deadline for applications: June 2, 2017.Fulbright Foreign Student Program

The Fulbright Foreign Student Program awards grants to students to conduct Master’s Degree studies at U.S. universities. These studies will be funded for one year, pending: a successful application for a J-1 visa; receipt of medical clearance; successful academic placement at a U.S. institution of higher education by the Institute for International Education (IIE); and availability of funds. Full text of the announcement is available for downloading at https://www.usa.am/pdf/fulbright.pdf (PDF 160 KB). Deadline for applications: June 2, 2017.Fulbright-Hovnanian Grant

The Fulbright-Hovnanian Grant, sponsored by the Hirair and Anna Hovnanian Foundation, awards grants to Armenian students with a vision for contributing to Armenia’s future through a Master’s Degree in STEM fields and/or entrepreneurship.

The Fulbright Foreign Student Program awards grants to students to conduct Master’s Degree studies at U.S. universities. These studies will be funded pending: a successful application for a J-1 visa; receipt of medical clearance; and successful academic placement at a U.S. institution of higher education by the Institute for International Education (IIE). Applicants share a strong academic background, leadership potential, and the adaptability and flexibility to pursue their Fulbright goals successfully. Full text of the announcement is available for downloading at https://www.usa.am/pdf/fulbrighthovnanian.pdf (PDF 161 KB). Deadline for applications: June 2, 2017.SelectUSA Investment Summit

We’re thrilled to announce that registration is open http://www.selectusasummit.us/ for the fourth SelectUSA Investment Summit in the Washington, DC area on June 18-20, 2017!

If you represent a business and you are considering opening or expanding operations, the SelectUSA Summit will help you find the answers you need more efficiently, saving you time and money. You’ll discover more about how, where, and why to invest in the United States.

More information is available at https://www.usa.am/announce/selectusa.pdf (PDF 25KB).Get in touch with the Commercial Team at the U.S. Embassy for further inquiries at YerevanBusiness@state.gov. Registration will be open until the Summit reaches capacity, or until May 20, 2017, whichever comes first.