Jobs and Announcements

Currently we have 1 job openingNotice of Funding Opportunity

New cooperative agreement opportunity! Apply to develop curriculum and ToT modules, strengthen the human rights and anti-corruption curriculum at the School of Advocates. For more follow the link. Application deadline is January 15, 2018. https://goo.gl/KV7CDj.Democracy Commission Small Grants Program

U.S. Embassy Yerevan is pleased to announce the Democracy Commission Small Grants Program competition for fiscal year 2018. The program funds initiatives that develop democracy, promote respect for human rights, and support civic education in Armenia. All applications must be written in English and submitted online via the following link https://www.usa.am/forms/site/view?id=e99f65994fc081e8025d4216b52aa030 by January 7, 2018, 18:00 local times. More information is available at: https://www.usa.am/announce/dcgrant.zip (ZIP 112 KB).

Ժողովրդավարության հանձնաժողովի փոքր դրամաշնորհների ծրագրի մրցույթ

ԱՄՆ դեսպանատունը հայտարարում է 2018թ. հարկաբյուջետային տարվա ԱՄՆ Ժողովրդավարության հանձնաժողովի փոքր դրամաշնորհների ծրագրի մրցույթ:Ծրագիրը նպատակ ունի աջակցել այն նախաձեռնություններին, որոնք նպաստում են ժողովրդավարության զարգացմանը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, և աջակցում են քաղաքացիական կրթությանը Հայաստանում: Բոլոր հայտերը պետք է լրացվեն անգլերենով և ներկայացվեն էլեկտրոնային ձևաչափով հետևյալ հղմամբ՝ https://www.usa.am/forms/site/view?id=e99f65994fc081e8025d4216b52aa030 ոչ ուշ, քան 2018թ. հունվարի 7-ը, տեղական ժամանակով ժամը 18:00: Ծրագրի մասին հավելյալ տեղեկություններ կարող եք գտնել այստեղ՝ https://www.usa.am/announce/dcgrant.zip (ZIP 112 KB) հասցեով:Global Undergraduate Exchange Program 2018-19

The Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) provides a diverse group of emerging leaders with a scholarship for one semester of non-degree academic study at a U.S. college or university. The program is sponsored by the U.S Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs, and aims to recruit participants from underrepresented, non-elite backgrounds. Successful applicants can expect an in-depth exposure to U.S. society, culture, and academic institutions, as well as an opportunity to enhance their professional skills. Program announcement and postcard can be downloaded from U.S. Embassy webpage at https://www.usa.am/announce/ugrad.zip (ZIP 1 MB).

.

The Online application starts from November 1, 2017 and application submission deadline is December 31, 2017; 5PM EST. Please visit http://www.worldlearning.org/ugrad to learn more about the program and apply online!2018 Summer Study of the United States Institutes

The United States Embassy in Armenia is pleased to announce the Study of the United States Institutes Summer 2018. The program is designed as a rigorous five to six-week faculty level seminar hosted at U.S. universities for multinational professional groups (see eligibility criteria below). The purpose of the institutes is to provide participants from countries worldwide with a deeper understanding of American society, culture, and institutions, past and present, in order to strengthen curricula and improve the quality of teaching about the U.S. in college, university, and secondary school classrooms abroad. Program package can be downloaded from the U.S. Embassy website at http://www.usa.am/announce/usstudy.zip (ZIP 48 KB APPLICATIONS SHOULD BE E-MAILED TO THE U.S. EMBASSY IN ARMENIA at amerstudiesyerevan@state.gov NO LATER THAN FRIDAY, DECEMBER 8, 2017.“Sport for Community” Global Sports Mentoring Program (S4C)

U.S. Embassy Yerevan announces an opportunity to participate in the U.S. Department of State’s 2018 “Sport for Community” Global Sports Mentoring Program (S4C). S4C is a month-long, immersive mentorship where international emerging leaders working in disability/adapted sports are matched with leading professionals from some of America's top organizations in this field.

Application forms can be downloaded from the U.S. Embassy website at http://www.usa.am/announce/mentoring.zip (ZIP 74 KB). Please also attach current resume (CV) and letter of recommendation. DEADLINE: COB, SUNDAY, NOVEMBER 19, 2017U.S. Alumni Outreach Grants Program

The United States Embassy is pleased to announce the U.S. Alumni Outreach Grants Program competition for fiscal year 2018, aiming to maintain contacts with U.S. Government-funded exchange and training program alumni and to encourage networking among alumni and their colleagues in fields that promote democratic advancement, civic education, academic excellence, association building, youth projects, and economic reform. All applications must be written in English and submitted online via the following links https://www.usa.am/forms/site/view?id=77de73abf3af2b3f8e3b7c172fbd567e ( for individual applicants), https://www.usa.am/forms/site/view?id=d19c39d3e530f9d6005ae2546604f3c4 ( for organizations) by November 30, 2017, 18:00. More information is available at: https://www.usa.am/announce/grants.zip (ZIP 144 KB).

ԱՄՆ Շրջանավարտների Դրամաշնորհային Ծրագիր

ԱՄՆ դեսպանատունը հայտարարում է 2018թ. հարկաբյուջետային տարվա ԱՄՆ շրջանավարտների դրամաշնորհային ծրագրի մրցույթ, որի նպատակն է կապ պահպանել ԱՄՆ կառավարության ֆինանսավորած փոխանակման ու ուսումնական ծրագրերի մասնակիցների հետ, խրախուսել նրանց իրենց գործընկերների հետ համախմբվելու ջանքերն այնպիսի ոլորտներում, որոնք թույլ են տալիս խթանել ժողովրդավարական զարգացումները, քաղաքացիական կրթությունը, ակադեմիական գերազանցությունը, միությունների ձևավորումը, երիտասարդական ծրագրերն ու տնտեսական բարեփոխումները: Բոլոր հայտերը պետք է լրացվեն անգլերեն լեզվով և էլեկտրոնային ձևաչափով հետևյալ հասցեով https://www.usa.am/forms/site/view?id=77de73abf3af2b3f8e3b7c172fbd567e (անհատների համար), https://www.usa.am/forms/site/view?id=d19c39d3e530f9d6005ae2546604f3c4 ( կազմակերպությունների համար) ոչ ուշ, քան 2017թ. նոյեմբերի 30-ը, ժամը 18:00: Ծրագրի մասին հավելյալ տեղեկություններ կարող եք ներբեռնել https://www.usa.am/announce/grants.zip (ZIP 144 KB) հասցեով:ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը փնտրում է վարձով տներ կամ բնակարաններ:

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը փնտրում է վարձով տներ կամ բնակարաններ: Խնդրում ենք կից ձևաթղթում լրացնել պահանջվող տեղեկատվությունը և այն ներկայացնել ԱՄՆ դեսպանատուն, հասցեն՝ ք. Երևան, Ամերիկյան պող. 1 կամ ուղարկել էլ. փոստի YerevanCO@state.gov. հասցեով:VACANCY ANNOUNCEMENT N 17-42

ALL ORDINARILY RESIDENT (OR) APPLICANTS (See Appendix A for definition) MUST HAVE THE REQUIRED WORK AND/OR RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION.

The U.S. Embassy in Yerevan, Armenia is seeking eligible and qualified applicants for the position of Human Resources Assistant in the Management Section.

CLOSING DATE FOR THIS POSITION: November 28, 2017

     

Information About Mission Employment and Instructions for Completing the DS-174, Application for Employment as a Locally Employed Staff or Family Member is available at http://www.usa.am/announce/useful_info.pdf