Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Jobs & Announcements
 

Currently we have 3 job openingsOptional Application for Federal Employment

Optional Application for Federal Employment - OF 612 (PDF 129KB).Request for Quotation (RFQ) for 2 Generators

The U.S. Embassy Yerevan issued a Request for Quotation (RFQ) for 2 Generators with the following specifications on Tuesday, October 25, 2016. The solicitation package with detailed list of specifications is available for download on Embassy website at https://www.usa.am/announce/generator.zip. Please submit your quotation by e-mail to Hrachya Hakobyan at the following e-mail address: hakobyanh@state.gov. The deadline for submission of quotes is 17:00 November 10, 2016. No quotation will be accepted after this time.

2 գեներատորների ձեռք բերման գնային առաջարկներ:

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը 2016թ. հոկտեմբերի 25-ից ընդունում է 2 գեներատորների ձեռք բերման գնային առաջարկներ: Գեներատորների մանրամասն տեխնիկական բնութագրով փաթեթը կարող եք ներբեռնել ԱՄՆ դեսպանատան պաշտոնական կայքից` https://www.usa.am/announce/generator.zip: Խնդրում ենք գնային առաջարկներն ուղարկել Հրաչյա Հակոբյանին էլեկտրոնային փոստի hakobyanh@state.gov. հասցեով: Գնային առաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետն է 2016թ. նոյեմբերի 10-ը, ժամը 17:00. Նշված ժամկետից ուշ ներկայացված ոչ մի առաջարկ դեսպանատունը չի ընդունի:Internship in U.S. Embassy

The U.S. Embassy in Yerevan, Armenia is seeking eligible and qualified applicants for the position of Intern in Facilities Management Section. Application package is available for downloading at https://www.usa.am/announce/intern.zip (ZIP 50KB). Deadline for Application: November 4, 2016.Global Undergraduate Exchange Program

The Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) provides a diverse group of emerging leaders with a scholarship for one semester of non-degree academic study at a U.S. college or university. The program related documents are available for downloading at https://www.usa.am/announce/ugrad.zip (ZIP 1.65MB). The Online application starts from November 2, 2016 and application submission deadline is December 31, 2016Job Opening in Peace Corps Armenia

Peace Corps Armenia is seeking eligible and qualified applicants for the position of Pre-Service Training Cross-Cultural Trainer (CCT). The apllication package is available for downloading at https://www.usa.am/announce/pstcct.pdf (PDF 475KB). Deadline for Application: October 28, 2016.Professional Fellows Program

The Professional Fellows Program provides six-weeks professional fellowship placements in the U.S., matched to your professional goals; professional partnership opportunities after your return; all travel and living arrangements; a stay with a U.S. host family, and follow-on activities for both you and your professional partner after the fellowship ends. Program apllication package is available for downloading at https://www.usa.am/announce/pfp.zip (ZIP 827KB). Deadline for Application: November 15, 2016.Fulbright Visiting Scholar Program

The Embassy of the United States of America in Armenia is pleased to announce the Fulbright Visiting Scholar Program competition for 2017 2018 academic year. Full text of the announcement is available at https://www.usa.am/announce/fulbright2018.pdf (PDF 280KB). Deadline for Application: November 10, 2016.Houses or Apartments for Rent

American Embassy Yerevan is seeking rental houses or apartments. Please fill out the form at https://www.usa.am/announce/houserent.docx (DOCX 19KB) and return it to the American Embassy Yerevan with the residence’s floor plan and photos: the address: American Avenue 1 str., or email it to YerevanCO@state.gov. Please note that apartments must be on the 4th floor or below.VACANCY ANNOUNCEMENT N 16-27

The “Open To” category listed above refers to candidates who are eligible to apply for this position. The “Open To” category should not be confused with a “hiring preference” which is explained later in this vacancy announcement.

ALL ORDINARILY RESIDENT (OR) APPLICANTS MUST HAVE THE REQUIRED WORK AND/OR RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION.

The U.S. Embassy in Yerevan, Armenia is seeking an individual for the position of Custodian in the Facilities Management (FAC).

NOTE: Due to the high volume of applications received, we will only contact applicants who are being considered. Thank you for your understanding.

CLOSING DATE FOR THIS POSITION: October 28, 2016

     

Information About Mission Employment and Instructions for Completing the DS-174, Application for Employment as a Locally Employed Staff or Family Member is available at http://www.usa.am/announce/useful_info.pdf


 

VACANCY ANNOUNCEMENT N 16-26

The “Open To” category listed above refers to candidates who are eligible to apply for this position. The “Open To” category should not be confused with a “hiring preference” which is explained later in this vacancy announcement.

ALL ORDINARILY RESIDENT (OR) APPLICANTS MUST HAVE THE REQUIRED WORK AND/OR RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION.

The U.S. Embassy in Yerevan, Armenia is seeking eligible and qualified applicants for the position of Printer/Copier Technician in the Information Resource Management (IRM) section.

NOTE: Due to the high volume of applications received, we will only contact applicants who are being considered. Thank you for your understanding.

CLOSING DATE FOR THIS POSITION: November 3, 2016

     

Information About Mission Employment and Instructions for Completing the DS-174, Application for Employment as a Locally Employed Staff or Family Member is available at http://www.usa.am/announce/useful_info.pdf


 

VACANCY ANNOUNCEMENT N 16-28

The “Open To” category listed above refers to candidates who are eligible to apply for this position. The “Open To” category should not be confused with a “hiring preference” which is explained later in this vacancy announcement.

ALL ORDINARILY RESIDENT (OR) APPLICANTS MUST HAVE THE REQUIRED WORK AND/OR RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION.

The U.S. Embassy in Yerevan, Armenia is seeking eligible and qualified applicants for the position of Truck Driver/Laborer in the General Services Office (GSO).

NOTE: Due to the high volume of applications received, we will only contact applicants who are being considered. Thank you for your understanding.

CLOSING DATE FOR THIS POSITION: November 7, 2016

     

Information About Mission Employment and Instructions for Completing the DS-174, Application for Employment as a Locally Employed Staff or Family Member is available at http://www.usa.am/announce/useful_info.pdf