Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Jobs & Announcements
 

Currently we have 1 job openingOptional Application for Federal Employment

Optional Application for Federal Employment - OF 612 (PDF 129KB).Internship in consular office of U.S. Embassy

The U.S. Embassy in Yerevan, Armenia is seeking eligible and qualified applicants for the position of Intern in the Consular section. Application package is available for downloading at https://www.usa.am/announce/consularintern.zip (ZIP 51KB). Deadline for Application: May 04, 2017.“Extension of the Deadline of Request for Quotation (RFQ) for provision of internet connectivity services for Embassy compound

The U.S. Embassy Yerevan issued a Request for Quotation (RFQ) for provision of 24 hours internet connectivity services for Embassy compound on 04/06/2017. The Solicitation package with detailed requirements is available for download on Embassy website: https://www.usa.am/pdf/internet.zip (ZIP 1 MB). Please submit your quotation with detailed technical specifications by e-mail to Aleksandr Mazmanyan at the following e-mail address: mazmanyana@state.gov. The deadline for submission of quotes is 17:00 04/27/2017. No quotation will be accepted after this time.Դեսպանության համար շուրջօրյա ինտերնետ կապի ապահովման մրցույթի վերջնաժամկետի երկարացում

ԱՄՆ Դեսպանատունը Հայաստանում 2017թ. ապրիլի 6-ին հայտարարել է Դեսպանության համար շուրջօրյա ինտերնետ կապի ապահովման մրցույթ: Մրցութային փաթեթը մանրամասներով առկա է ներբեռնման համար ԱՄՆ Դեսպանատան պաշտոնական կայքում. https://www.usa.am/pdf/internet.zip (ZIP 1 MB): Խնրում ենք առաջարկները ուղարկել հետևյալ էլեկտոնային հասցեյով mazmanyana@state.gov.. Առաջարկները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է ապրիլի 27, 2017թ. ժամը 17:00. Նշված ժամկետից ուշ ներկայացված ոչ մի առաջարկ դեսպանատունը չի ընդունի:American Embassy Yerevan is seeking rental houses or apartments.

American Embassy Yerevan is seeking rental houses or apartments. Please provide the following information per the form available at https://www.usa.am/announce/form.docx (Word Document 20 KB) to the American Embassy Yerevan at 1 American Avenue Str., or email it to YerevanCO@state.gov.ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը փնտրում է վարձով տներ կամ բնակարաններ:

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը փնտրում է վարձով տներ կամ բնակարաններ: Խնդրում ենք կից ձևաթղթում լրացնել պահանջվող տեղեկատվությունը և այն ներկայացնել ԱՄՆ դեսպանատուն, հասցեն՝ ք. Երևան, Ամերիկյան պող. 1 կամ ուղարկել էլ. փոստի YerevanCO@state.gov. հասցեով:Hubert Humphrey Program 2018

The Embassy of the United States of America in Armenia is pleased to announce the Hubert Humphrey Program 2018 competition, for mid-career professionals with demonstrated leadership potential for a year of non-degree graduate-level study, leadership development, and substantive professional collaboration with U.S. counterparts during the 2018 2019 academic year. Full text of the announcement is available for downloading at https://www.usa.am/pdf/humphrey.pdf (PDF 411 KB). Deadline for applications: June 2, 2017.Fulbright Foreign Student Program

The Fulbright Foreign Student Program awards grants to students to conduct Master’s Degree studies at U.S. universities. These studies will be funded for one year, pending: a successful application for a J-1 visa; receipt of medical clearance; successful academic placement at a U.S. institution of higher education by the Institute for International Education (IIE); and availability of funds. Full text of the announcement is available for downloading at https://www.usa.am/pdf/fulbright.pdf (PDF 160 KB). Deadline for applications: June 2, 2017.Fulbright-Hovnanian Grant

The Fulbright-Hovnanian Grant, sponsored by the Hirair and Anna Hovnanian Foundation, awards grants to Armenian students with a vision for contributing to Armenia’s future through a Master’s Degree in STEM fields and/or entrepreneurship.

The Fulbright Foreign Student Program awards grants to students to conduct Master’s Degree studies at U.S. universities. These studies will be funded pending: a successful application for a J-1 visa; receipt of medical clearance; and successful academic placement at a U.S. institution of higher education by the Institute for International Education (IIE). Applicants share a strong academic background, leadership potential, and the adaptability and flexibility to pursue their Fulbright goals successfully. Full text of the announcement is available for downloading at https://www.usa.am/pdf/fulbrighthovnanian.pdf (PDF 161 KB). Deadline for applications: June 2, 2017.SelectUSA Investment Summit

We’re thrilled to announce that registration is open http://www.selectusasummit.us/ for the fourth SelectUSA Investment Summit in the Washington, DC area on June 18-20, 2017!

If you represent a business and you are considering opening or expanding operations, the SelectUSA Summit will help you find the answers you need more efficiently, saving you time and money. You’ll discover more about how, where, and why to invest in the United States.

More information is available at https://www.usa.am/announce/selectusa.pdf (PDF 25KB).Get in touch with the Commercial Team at the U.S. Embassy for further inquiries at YerevanBusiness@state.gov. Registration will be open until the Summit reaches capacity, or until May 20, 2017, whichever comes first.VACANCY ANNOUNCEMENT N 17-13

LENGTH OF EMPLOYMENT: This is a temporary position not to exceed six months from the date of appointment.

The “Open To” category listed above refers to candidates who are eligible to apply for this position. The “Open To” category should not be confused with a “hiring preference” which is explained later in this vacancy announcement.

ALL ORDINARILY RESIDENT (OR) APPLICANTS MUST HAVE THE REQUIRED WORK AND/OR RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION.

The U.S. Embassy in Yerevan, Armenia is seeking an individual for the position of Consular Clerk in the Consular section.

NOTE: Due to the high volume of applications received, we will only contact applicants who are being considered. Thank you for your understanding.

CLOSING DATE FOR THIS POSITION: April 25, 2017

     

Information About Mission Employment and Instructions for Completing the DS-174, Application for Employment as a Locally Employed Staff or Family Member is available at http://www.usa.am/announce/useful_info.pdf