Jobs and Announcements

Currently we have 1 job opening.Vacancy Announcement

The U.S. Embassy in Yerevan, Armenia is seeking eligible and qualified applicants for the position of Visa Assistant (IV) in the Consular Section. CLOSING DATE FOR THIS POSITION: October 29, 2018. Full text of the announcement is available at https://www.usa.am/announce/vaivhr.pdf (PDF 110KB).

Information About Mission Employment and Instructions for Completing the DS-174, Application for Employment as a Locally Employed Staff or Family Member is available at https://www.usa.am/announce/useful_info.pdf

      Internship in the Public Affairs Section (PAS) of the U.S. Embassy

The U.S. Embassy in Yerevan, Armenia is seeking eligible and qualified applicants for the position of Intern in the Public Affairs Section (PAS).

The application package is available for downloading at https://www.usa.am/announce/pasintern.zip (ZIP 51KB). Deadline for application is October 26, 2018.Vacancy Announcement

The U.S. Embassy in Yerevan, Armenia is seeking eligible and qualified applicants for the position of Human Resources Assistant in the Human Resources Section (HR). CLOSING DATE FOR THIS POSITION: October 24, 2018. Full text of the announcement is available at https://www.usa.am/announce/vahr.pdf (PDF 313KB).

Information About Mission Employment and Instructions for Completing the DS-174, Application for Employment as a Locally Employed Staff or Family Member is available at https://www.usa.am/announce/useful_info.pdf

      Ambassador's Fund for Cultural Preservation

The U.S. Embassy in Armenia announces a call for proposals for the 2019 Ambassador’s Fund for Cultural Preservation (AFCP). More information is available for downloading on Embassy website at https://www.usa.am/announce/afcp2018.pdf (PDF 560KB). Deadline for applications: October 26, 2018.

ԱՄՆ Դեսպանների Մշակութային Արժեքների Պահպանության Հիմնադրամ

ԱՄՆ դեսպանատունը հայտարարում է ԱՄՆ դեսպանների մշակութային արժեքների պահպանության հիմնադրամի (այսուհետ՝ Հիմնադրամ) 2019թ. շրջափուլի ծրագրային հայտերի ընդունման մեկնարկը: Ծրագրի մասին լրացուցիչ տեղեկատվություններ կարող եք ներբեռնել ԱՄՆ դեսպանատան պաշտոնական կայքից` https://www.usa.am/announce/afcp2018_arm.pdf (PDF 456KB) հասցեով։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ 26 հոկտեմբերի, 2018թ.:Fulbright Visiting Scholar Program

The Embassy of the United States of America in Armenia is pleased to announce the Fulbright Visiting Scholar Program competition for the 2019-2020 academic year. The Fulbright Visiting Scholar Program awards grants to foreign scholars to conduct postdoctoral research at U.S. universities for an academic year or term. Deadline for Application: November 9, 2018.

More information is available at https://www.usa.am/announce/fulbright.pdf (PDF 201KB).ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը փնտրում է վարձով տներ կամ բնակարաններ:

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը փնտրում է վարձով տներ կամ բնակարաններ: Խնդրում ենք կից ձևաթղթում լրացնել պահանջվող տեղեկատվությունը և այն ներկայացնել ԱՄՆ դեսպանատուն, հասցեն՝ ք. Երևան, Ամերիկյան պող. 1 կամ ուղարկել էլ. փոստի YerevanCO@state.gov. հասցեով: