Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Jobs & Announcements
 

Currently we have no job openingsOptional Application for Federal Employment

Optional Application for Federal Employment - OF 612.Tender-Competition for Creation of a Mural

Peace Corps Armenia invites individual artists and/or creative teams to submit quotations for the creation of a mural on an outside wall in Peace Corps Armenia office. Full text of the announcement is available for downloading at https://www.usa.am/announce/mural_eng.pdf. Quotes should be submitted by email to Hermine Ghazaryan at the following email address: hghazaryan@peacecorps.gov or can be dropped off with the Security Guards in Peace Corps office located at Charents str. 33 building, Yerevan, Armenia 0025. Interested artists will be required to submit the application till September 1st, 2016 via email or pre-sent the required documentation to Peace Corps office:Որմնանկարչության տենդեր-մրցույթ

Խաղաղության կորպուսի հայաստանյան գրասենյակը հրավիրում է անհատ արվեստագետների և/կամ ստեղծագործական թիմերի ներկայացնելու հայտեր կազմակերպության գրասենյակի արտաքին պատերից մեկի վրա որմնանկար նկարելու համար: Հայտարարության ամբողջական տեքստը կարող եք բեռնել https://www.usa.am/announce/mural_arm.pdf հասցեով։ Հայտերն ուղարկել Հերմինե Ղազարյանին hghazaryan@peacecorps.gov էլեկտրոնային հասցեով կամ ներկայացնել Չարենցի 33 հասցեում գտնվող ԽԿ-ի գրասենյակ։ Բոլոր հետաքրքրված արվեստագետներին խնդրում ենք ուղարկել հայտը մինչև ս.թ.-ի սեպտեմբերի 1-ը ներառյալ, էլեկտրոնային փոստի միջոցով կամ ներկայացնել դրանք ԽԿ-ի գրասենյակ։Competition for Security Services of the Peace Corps Yerevan office

The US Peace Corps Armenia announces competition for Security Services of the Yerevan office. For detailed Request for Proposals (RFP) and Statement of Work (SOW) you may contact Artur Avanesyan #33 Charents Str., Yerevan, from 10:00 til 17:00, tel. 51-35-38 or at aavanesyan@peacecorps.gov. Application Deadline: 29 August 2016 at 16:00 pm.Houses or Apartments for Rent

American Embassy Yerevan is seeking rental houses or apartments. Please fill out the form at https://www.usa.am/announce/houserent.docx and return it to the American Embassy Yerevan with the residence’s floor plan and photos: the address: American Avenue 1 str., or email it to YerevanCO@state.gov. Please note that apartments must be on the 4th floor or below.