Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Jobs & Announcements
 

Currently we have 1 job openingOptional Application for Federal Employment

Optional Application for Federal Employment - OF 612.Request for Quotation (RFQ)

The U.S. Embassy Yerevan issued a Request for Quotation (RFQ) for Xerox photocopiers and Rack-mountable 2U server with following specifications on Tuesday, July 19, 2016. The solicitation package with list of photocopier models and detailed specifications for required server and options is available for download on Embassy website at https://www.usa.am/announce/rfc.zip (ZIP 1.5MB).
Please include shipping cost for photocopiers and server to US Embassy Yerevan Armenia and submit your quotation by e-mail to Hrachya Hakobyan at the following e-mail address: hakobyanh@state.gov.. The deadline for submission of quotes is 17:00 August 2, 2016. No quotation will be accepted after this time.

Ապրանքների ձեռք բերման գնային առաջարկներ

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը 2016թ. հուլիսի 19-ից ընդունում է Xerox պատճենահան սարքերի ու Rack-mountable 2U սերվերի ձեռք բերման գնային առաջարկներ: Պատճենահան սարքերի մոդելները թվարկող ու պահանջվող սերվերի մանրամասն տեխնիկական բնութագրով փաթեթը կարող եք ներբեռնել ԱՄՆ դեսպանատան պաշտոնական կայքից` https://www.usa.am/announce/rfc.zip (ZIP 1.5MB):
Գնային առաջարկներում խնդրում ենք ներառել պատճենահան սարքերն ու սերվերը ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատուն առաքելու ծախսերը: Խնդրում ենք գնային առաջարկներն ուղարկել Հրաչյա Հակոբյանին էլեկտրոնային փոստի hakobyanh@state.gov. հասցեով: Գնային առաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետն է 2016թ. օգոստոսի 2-ը, ժամը 17:00. Նշված ժամկետից ուշ ներկայացված ոչ մի առաջարկ դեսպանատունը չի ընդունի:Houses or Apartments for Rent

American Embassy Yerevan is seeking rental houses or apartments. Please fill out the form at https://www.usa.am/announce/houserent.docx and return it to the American Embassy Yerevan with the residence’s floor plan and photos: the address: American Avenue 1 str., or email it to YerevanCO@state.gov. Please note that apartments must be on the 4th floor or below.VACANCY ANNOUNCEMENT N 16-17

The “Open To” category listed above refers to candidates who are eligible to apply for this position. The “Open To” category should not be confused with a “hiring preference” which is explained later in this vacancy announcement.

ALL ORDINARILY RESIDENT (OR) APPLICANTS MUST HAVE THE REQUIRED WORK AND/OR RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION.

The U.S. Embassy in Yerevan, Armenia is seeking eligible and qualified applicants for the position of Security Guard in the Regional Security Office.

NOTE: Due to the high volume of applications received, we will only contact applicants who are being considered. Thank you for your understanding.

CLOSING DATE FOR THIS POSITION: August 5, 2016

     

Information About Mission Employment and Instructions for Completing the DS-174, Application for Employment as a Locally Employed Staff or Family Member is available at http://www.usa.am/announce/useful_info.pdf