Jobs and Announcements

Currently we have 5 job openingsThe Democracy Commission Small Grants Program Competition

The United States Embassy is pleased to announce the second round of the Democracy Commission Small Grants program competition for fiscal year 2017. This round will address priority topics that were underrepresented in the applications submitted during the first round of the Democracy Commission Small Grants for Fiscal Year 2017.

Program related documents are avaialble for downloading at https://www.usa.am/announce/dcgrant.zip (ZIP 322KB). All applications must be written in English and should be delivered to U.S. Embassy (1 American Avenue, Yerevan) or e-mailed to grants@usa.am by July 24, 2017, 18:00 PM.

Ժողովրդավարության հանձնաժողովի փոքր դրամաշնորհների ծրագիր

ԱՄՆ դեսպանատունը, հայտարարում է 2017թ. հարկաբյուջետային տարվա Ժողովրդավարության հանձնաժողովի փոքր դրամաշնորհների ծրագրի մրցույթի երկրորդ փուլ: Մրցույթի այս փուլը կանդրադառնա այն առաջնահերթ թեմաներին, որոնք ավելի քիչ էին ներկայացվել 2017թ. Ժողովրդավարության հանձնաժողովի փոքր դրամաշնորհների ծրագրի մրցույթի առաջին փուլի ընթացքում:

Ծրագրին առընչվող փաստաթղթերի փաթեթը կարող եք ներբեռնել դեսպանատան կայքից https://www.usa.am/announce/dcgrant.zip (ZIP 322KB) հասցեով: Բոլոր հայտերը պետք է լրացվեն անգլերեն լեզվով և ներկայացվեն ԱՄՆ դեսպանատուն (ք. Երևան, Ամերիկյան փողոց 1) կամ grants@usa.am էլեկտրոնային հասցեով ոչ ուշ, քան 2017թ. հուլիսի 24-ը (մինչև ժամը 18:00):INL Grant Opportunities

The following grant opportunities are available through the Office of International Narcotics and Law Enforcement (INL). Please follow the link or visit Grants.gov for complete information.

61--Agilent 6890 GC Spare Parts and Installation - Armenia

Programs to Support Correction and Probation Reform in Armenia

Anti-Corruption and Human Rights Curriculum DevelopmentWomen’s Mentoring Program 2017

U.S. Embassy Yerevan, in partnership with the Political Science and International Affairs Program of the American University of Armenia, and with the Women and Youth Support and Development Center, announces the call for applications for the fifth cycle of the Women’s Mentoring Program. Full text of the announcement is available at https://www.usa.am/announce/mentoring.zip (ZIP 3MB). To apply please send your CV and motivation letter to mentoring@usa.am by Monday, June 22, 2017.

Կանանց Մենթորական Ծրագիր 2017

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների բաժնի և Կանանց և երիտասարդների աջակցման և զարգացման կենտրոնի հետ միասին հայտարարում է ԿԱՆԱՆՑ ՄԵՆԹՈՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ (Women’s Mentoring Program) հինգերորդ շրջանը: Հայտարարության ամբողջական տեքստը կարող եք բեռնել մեր էջից https://www.usa.am/announce/mentoring.zip (ZIP 3MB) հասցեով: Եթե ցանկանում եք դիմել այս ծրագրին, խնդրում ենք ուղարկել CV և մոտիվացիոն նամակ mentoring@usa.am հասցեին մինչև ս.թ. Հունիսի 22 -ը:American Embassy Yerevan is seeking rental houses or apartments.

American Embassy Yerevan is seeking rental houses or apartments. Please provide the following information per the form available at https://www.usa.am/announce/form.docx (Word Document 20 KB) to the American Embassy Yerevan at 1 American Avenue Str., or email it to YerevanCO@state.gov.ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը փնտրում է վարձով տներ կամ բնակարաններ:

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը փնտրում է վարձով տներ կամ բնակարաններ: Խնդրում ենք կից ձևաթղթում լրացնել պահանջվող տեղեկատվությունը և այն ներկայացնել ԱՄՆ դեսպանատուն, հասցեն՝ ք. Երևան, Ամերիկյան պող. 1 կամ ուղարկել էլ. փոստի YerevanCO@state.gov. հասցեով:VACANCY ANNOUNCEMENT N 17-23

LENGTH OF EMPLOYMENT: This is a temporary position available for one year with possible extension (pending funding availability).

The “Open To” category listed above refers to candidates who are eligible to apply for this position. The “Open To” category should not be confused with a “hiring preference” which is explained later in this vacancy announcement.

ALL ORDINARILY RESIDENT (OR) APPLICANTS MUST HAVE THE REQUIRED WORK AND/OR RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION.

The U.S. Embassy in Yerevan, Armenia is seeking eligible and qualified applicants for the position of Administrative Assistant (Grants) in the Public Affairs Section (PAS).

NOTE: Due to the high volume of applications received, we will only contact applicants who are being considered. Thank you for your understanding.

CLOSING DATE FOR THIS POSITION: June 28, 2017

     

Information About Mission Employment and Instructions for Completing the DS-174, Application for Employment as a Locally Employed Staff or Family Member is available at http://www.usa.am/announce/useful_info.pdf


 

VACANCY ANNOUNCEMENT N 17-24

The “Open To” category listed above refers to candidates who are eligible to apply for this position. The “Open To” category should not be confused with a “hiring preference” which is explained later in this vacancy announcement.

ALL ORDINARILY RESIDENT (OR) APPLICANTS MUST HAVE THE REQUIRED WORK AND/OR RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION.

The U.S. Embassy in Yerevan, Armenia is seeking eligible and qualified applicants for the position of Supply Supervisor in the General Services Office (GSO).

NOTE: Due to the high volume of applications received, we will only contact applicants who are being considered. Thank you for your understanding.

CLOSING DATE FOR THIS POSITION: June 30, 2017

     

Information About Mission Employment and Instructions for Completing the DS-174, Application for Employment as a Locally Employed Staff or Family Member is available at http://www.usa.am/announce/useful_info.pdf


 

VACANCY ANNOUNCEMENT N 17-21

The “Open To” category listed above refers to candidates who are eligible to apply for this position. The “Open To” category should not be confused with a “hiring preference” which is explained later in this vacancy announcement.

ALL ORDINARILY RESIDENT (OR) APPLICANTS MUST HAVE THE REQUIRED WORK AND/OR RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION.

The U.S. Embassy in Yerevan, Armenia is seeking eligible and qualified applicants for the position of Administrative Clerk/ Chauffeur in the Defense Attaché Office (DAO).

NOTE: Due to the high volume of applications received, we will only contact applicants who are being considered. Thank you for your understanding.

CLOSING DATE FOR THIS POSITION: June 23, 2017

     

Information About Mission Employment and Instructions for Completing the DS-174, Application for Employment as a Locally Employed Staff or Family Member is available at http://www.usa.am/announce/useful_info.pdf


 

VACANCY ANNOUNCEMENT N 17-06B

The “Open To” category listed above refers to candidates who are eligible to apply for this position. The “Open To” category should not be confused with a “hiring preference” which is explained later in this vacancy announcement.

ALL ORDINARILY RESIDENT (OR) APPLICANTS MUST HAVE THE REQUIRED WORK AND/OR RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION.

The U.S. Embassy in Yerevan, Armenia is seeking eligible and qualified applicants for the position of Painter on WAE schedule in the Facility Management section. The WAE schedule is an employment on an irregular or occasional basis where the hours or days of work are not normally based on a pre-arranged schedule.

NOTE: Due to the high volume of applications received, we will only contact applicants who are being considered. Thank you for your understanding.

CLOSING DATE FOR THIS POSITION: June 27, 2017

     

Information About Mission Employment and Instructions for Completing the DS-174, Application for Employment as a Locally Employed Staff or Family Member is available at http://www.usa.am/announce/useful_info.pdf


 

VACANCY ANNOUNCEMENT N 17-04A, EXTENDED

The “Open To” category listed above refers to candidates who are eligible to apply for this position. The “Open To” category should not be confused with a “hiring preference” which is explained later in this vacancy announcement.

NOTE: Applicats who applied for the vacancy announcement # 17-04 need not to re-apply.

ALL ORDINARILY RESIDENT (OR) APPLICANTS MUST HAVE THE REQUIRED WORK AND/OR RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION.

The U.S. Embassy in Yerevan, Armenia is seeking eligible and qualified applicants for the position of Procurement Supervisor in the General Services Office (GSO).

NOTE: Due to the high volume of applications received, we will only contact applicants who are being considered. Thank you for your understanding

CLOSING DATE FOR THIS POSITION: June 23, 2017

     

Information About Mission Employment and Instructions for Completing the DS-174, Application for Employment as a Locally Employed Staff or Family Member is available at http://www.usa.am/announce/useful_info.pdf