Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Jobs & Announcements
 

Currently we have no job openingsOptional Application for Federal Employment

Optional Application for Federal Employment - OF 612.Digital Communication Network (DCN) exchange program.

The Professional Fellows Division of the U.S. Department of State is pleased to announce the launch of the Digital Communication Network (DCN) exchange program. The program will create a collaborative network of journalists, public officials, and opinion leaders from across Eastern Europe and Central Asia working together to develop and share digital content in order to provide accurate and authentic reporting, strengthen independent journalism, and support civil society. The program will bring together communication professionals and journalists to work across borders to construct coherent, strategically focused counter-narratives using a full range of new media tools and platforms.

More information on this program is available at https://digitalcommunicationnetwork.wufoo.com/forms/us-exchange-program-application/. The deadline for submitting the application is May 31, 2015.Request for Quotation

The U.S. Embassy Yerevan issued a Request for Quotation (RFQ) for Desktop Scanner and Adobe Acrobat Pro Software Thursday, May 14, 2015. The RFQ with detailed specifications of Desktop Scanner and Adobe Acrobat Pro Software of is available at http://www.usa.am/announce/scanner.pdf (PDF 6MB). The deadline for submission of quotes is 17:00 June 04, 2015. No quotation will be accepted after this time. Please submit your quotation in a sealed envelope marked “Quotation Enclosed” to the below address:

GSO, U.S. Embassy Yerevan, 1 American Avenue, Yerevan, Armenia.

Մրցույթ ԱՄՆ դեսպանատանը

ԱՄՆ Դեսպանատունը Հայաստանում 2015թ. մայիսի 14-ին հայտարարել է մրցույթ: Մրցութային փաթեթը սկաների և ծրագրային ապահովման (Desktop Scanner և Adobe Acrobat Pro ծրագրային ապահովում) տեխնիկական մանրամասներով առկա է ներբեռնման համար http://www.usa.am/announce/scanner.pdf (PDF 6MB) հասցեով: Առաջարկները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է 2015թ. հունիսի 04-ը, ժամը 17:00. Նշված ժամկետից ուշ ներկայացված ոչ մի առաջարկ դեսպանատունը չի ընդունի: Խնդրում ենք ձեր առաջարկները «Գնանշում» նշագրմամբ փակ ծրարով ներկայացնել հետևյալ հասցեով.

ԸՍԾ, ԱՄՆ Դեսպանատուն, ք. Երևան, Ամերիկյան պողոտա 1.Fulbright Foreign Student Program

The U.S. Embassy Yerevan announces the Fulbright Foreign Student Program competition, which enables students to study for a Master’s Degree in the United States during 2016-2017. Applicants must have Armenian citizenship and residence, hold a Bachelor’s Degree and be proficient in English (TOEFL and GRE will be taken). Deadline for submission of applications is July 24, 2015. For details please visit http://www.usa.am/announce/fulbright.pdf (PDF 155KB).

Ֆուլբրայթի ուսանողական ծրագիր-մրցույթ

Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը հայտարարում է Ֆուլբրայթի ուսանողական ծրագիր-մրցույթը, ինչը հնարավորություն կտա ձեռք բերելու մագիստրոսի աստիճան Միացյալ Նահանգներում 2016-2017 ուսումնական տարվա ընթացքում: Դիմորդը պետք է լինի Հայաստանի քաղաքացի և բնակիչ, ունենա բակալավրի աստիճան և գերազանց տիրապետի անգլերենի (հանձնելու է TOEFL և GRE քննություններ): Դիմելու վերջնաժամկետն է հուլիսի 24, 2015թ.: Մանրամասների համար այցելեք http://www.usa.am/announce/fulbright.pdf (PDF 155KB).Intellectual Property Summer Academy

The Intellectual Property Summer Academy is organized by the American University of Armenia & Intellectual Property Rights Center of Armenia and Sponsored by the Commercial Law Development Program (CLDP) of the U.S. Department of Commerce. Applications are due no later than Friday, May 22, 2015. More information is available at http://www.usa.am/announce/ipa.zip (ZIP 2MB).Grant opportunity for Trafficking in Persons program

The Armenian government has made significant advances in countering human trafficking. The goal of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) Yerevan funded projects in this area are to further increase the Armenian Government’s capacity to tackle these crimes in the directions of prevention, prosecution, protection and partnership. The program will help address existing gaps in counter- TIP and related legislation, implementation of the Armenian Government’s National Action Plan to Combat Trafficking 2013-2015, and address recommendations identified by State Department’s Trafficking in Persons Report and other international organizations actively involved in assessment and assistance in this field in Armenia. More details are available at http://www.grants.gov/view-opportunity.html?oppId=276205. Applications are due no later than Wednesday, July 1, 2015.US Embassy Warehouse Auction

The US Embassy will be selling many pieces of high quality, American made, household furniture plus computers, appliances, vehicles, office items and more! The auction will take place on Saturday and Sunday, May 16 and 17, 2015 at 48/2 Admiral Isakov Avenue (near Argavand highway), from 10:00 am until 6:00 pm or until the last lot is sold. Items for sale can be viewed, free of charge, at the sale site on Friday, May 15 from 10:00 am until 8:00 pm and Saturday and Sunday, May 16 and May 17 from 9:00 am – 10:00 am. Auction related documents are available for downloading at http://www.usa.am/announce/auction.zip (ZIP 30MB).

Աճուրդ ԱՄՆ դեսպանատանը

ԱՄՆ դեսպանատան կողմից աճուրդով վաճառվելու է ամերիկյան արտադրության որակյալ տնային կահույք, ինչպես նաև մեքենաներ, համակարգչային տեխնիկա, այլ սարքավորումներ և գրասենյակային պարագաներ: Աճուրդը կայանալու է Ծովակալ Իսակովի 48/2 հասցեում (Արգավանդի խճուղու մոտակայքում), շաբաթ օրը՝ ս.թ. մայիսի 16-ին և 17-ին, ժամը 10:00-ից մինչև 18:00 կամ մինչև վերջին լոտը վաճառվելը: Վաճառվող ապրանքները անվճար կարելի է տեսնել ուրբաթ օրը՝ մայիսի 15-ին, ժամը 10:00-20:00, ինչպես նաև՝ հենց աճուրդի օրերին, նախքան սակարկությեւնների սկսվելը, այն է՝ մայիսի 16-ին և 17-ին, ժամը 09:00-10:00: Աճուրդին վերաբերող փաստաթղթերը կարող եք ներբեռնել http://www.usa.am/announce/auction.zip (ZIP 30MB) հասցեով։Hubert Humphrey Fellowship Program

The U.S. Embassy Yerevan announces a one-year, full scholarship program with an internship component in the United States. The fellowship is offered to mid-career professionals who have a commitment to public service and are in leadership positions. English fluency is required. Program announcement is available for downloading at http://www.usa.am/announce/humphrey.pdf (PDF 492K). Applications are due no later than Monday, June 22, 2015.    STEP

    • Smart Traveler Enrollment Program (STEP)