Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Jobs & Announcements
 

Currently we have 1 job openingOptional Application for Federal Employment

Optional Application for Federal Employment - OF 612.AEYEA Cashier Vacancy Announcement

American Embassy Yerevan Employee Association (AEYEA) is seeking an individual for the position of Cashier. Full text of the announcement is available at http://www.usa.am/announce/cashier.pdf. Applications are due no later than Sunday, March 22, 2015.U.S. Alumni Outreach Grants Program

The U.S. Alumni Outreach Grants Program is aimed at maintaining contacts with U.S. Government-funded exchange and training program alumni and encouraging networking among alumni and their colleagues in fields that promote democratic advancement, civic education, academic excellence, association building, youth projects, and economic reform. The maximum funding available is $3,000 for individuals and $5,000 for non-governmental organizations. More information is available at http://www.usa.am/announce/alumnigrants.zip (ZIP 677 kB). The deadline for receipt of applications is April 26, 2015, 18:00. If you have questions please contact 49 43 11 or 49 40 53.Document Type: Pre-solicitation Notice
Solicitation Number: S-AM100-15-Q-0002
Posted Date: February 11, 2015

The U.S. Embassy Yerevan plans to issue a Request for Quotation for Mobile Phone and Data Services on Friday, February 27, 2015. All qualified parties may pick up a solicitation package from the U.S. Embassy main entrance at 1 American Ave., Yerevan, Armenia. The solicitation package will be available for download on Embassy website as well. Point of contact is Paul Salarano, Contracting Officer, phone: (374) 10 46-47-00, email: yerevanco@state.gov.

Solicitation Package

Փաստաթղթի տեսակը. Նախամրցույթային Ծանուցում
Հայտամրցույթի համար. S-AM100-15-Q-0002
Հայտարարության ամսաթիվը. Փետրվարի 11, 2015թ.

ԱՄՆ-ի Դեսպանատունը Հայաստանում նախատեսում է հայտարարել մրցույթ շարժական հեռախոսակապի և տվյալների փոխանցման ծառայությունների մատուցման համար ուրբաթ, Փետրվարի 27-ին, 2015թ: Բոլոր համապատասխան որակավորում ունեցող ընկերությունները կարող են վերցնել մրցութային փաթեթները ԱՄՆ Դեսպանատան կենտրոնական մուտքից, Երևան, Ամերիկյան պողոտա 1 հասցեյով: Մրցութային փաթեթները նաև առկա կլինեն Դեսպանատան պաշտոնական կայքում ներբեռնելու համար: Հարցերի դեպքում դիմել Փոլ Սալարանոին, Պայմանագրերի Պաշտոնյա. Հեռ. (374) 10 46-47-00, էլ փոստ yerevanco@state.gov.

Մրցութային փաթեթProfessional Fellows Program 2015

American Councils invites eligible young professionals to submit an online application by April 15, 2015 for this short-term professional development exchange in the United States. More information is available at http://www.usa.am/announce/pfp.zip (ZIP 656 kB)The Teaching Excellence and Achievement (TEA) Program

The Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) provides international teachers with unique opportunities to develop expertise in their subject areas, enhance their teaching skills, and increase their knowledge about the United States. TEA consists of a six-week non-degree, non-credit customized academic program including seminars on new teaching methodologies, curriculum development, lesson planning, and instructional technology. Participants will also participate in a practicum in a U.S. secondary school near the host university to work closely with U.S. teachers and teach and present to U.S. students. The program related indormation is available for downloading at http://www.usa.am/announce/tea.zip (ZIP 1.46 MB). Applications are due no later than Thursday, April 9, 2015.VACANCY ANNOUNCEMENT N 15-15

ALL ORDINARILY RESIDENT (OR) APPLICANTS MUST HAVE THE REQUIRED WORK AND/OR RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION.

The U.S. Embassy in Yerevan, Armenia is seeking an individual for the position of Warehouseman in the General Services Office.

CLOSING DATE FOR THIS POSITION: March 11, 2015

     

Information About Mission Employment and Instructions for Completing the DS-174, Application for Employment as a Locally Employed Staff or Family Member is available at http://www.usa.am/announce/useful_info.pdf


 

    STEP

    • Smart Traveler Enrollment Program (STEP)