Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Jobs & Announcements
 

Currently we have 2 job openingsOptional Application for Federal Employment

Optional Application for Federal Employment - OF 612.Democracy Commission Small Grants

The United States Embassy is pleased to announce the Democracy Commission Small Grants program competition for fiscal year 2016 to support initiatives to help in the development of democracy, respect for human rights, and civic education in Armenia. Application related document package is available for downloading at http://www.usa.am/announce/dcgrant.zip (ZIP 273KB).

All applications must be written in English and should be delivered to U.S. Embassy (1 American Avenue, Yerevan) or e-mailed to grants@usa.am by January 15, 2016, 18:00 PM.U.S. Institute for Student Leaders on Local, State, and Federal Public Policymaking 2016

The United States Embassy in Armenia is pleased to announce a summer 2016 Study of the U.S. Institute for Student Leaders on Local, State, and Federal Public Policymaking. The Institute will be hosted by a university in the United States (to be announced later) and will take place in June and July 2016. Announcement package is available for downloading at http://www.usa.am/announce/susi.zip (ZIP 22KB). Applications Should be e-mailed to the amerstudiesyerevan@state.gov no Later Than Tuesday, December 15, 2015! Please mark “Student Leaders” in the subject line of your email.The Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD)

The Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) is sponsored by the U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA). This international educational and cultural exchange program brings future leaders to the United States to experience the U.S. educational system, enhance their knowledge, and explore U.S. culture and values. It also affords students the opportunity to share their cultures and traditions with people in the United States. Global UGRAD is administered by World Learning on behalf of ECA. Full text of the announcement is available at http://www.usa.am/announce/ugrad.pdf. Application submission deadline is January 1, 2016.Ambassador's Fund for Cultural Preservation

The U.S. Embassy in Armenia announces a call for proposals for the 2016 Ambassador’s Fund for Cultural Preservation (AFCP).  Proposals for projects that meet one or more of the following criteria will receive consideration:

  • Support the preservation of inscribed World Heritage sites;
  • Support risk reduction and disaster preparedness for cultural sites and collections in seismically active and other disaster-prone areas; and
  • Engage women, youth, or under-served communities.

More information is available at http://www.usa.am/announce/afcp.zip (ZIP 65KB). Please submit your applications to afcp@usa.am. by the deadline, December 4, 2015. For questions that have not been covered in this announcement please contact the Public Affairs Office of the U.S. Embassy at afcp@usa.am.

ԱՄՆ Դեսպանների Մշակութային Արժեքների Պահպանության Հիմնադրամ

ԱՄՆ դեսպանատունը հայտարարում է ԱՄՆ դեսպանների մշակութային արժեքների պահպանության հիմնադրամի (այսուհետ՝ Հիմնադրամ) 2016թ. շրջափուլի ծրագրային հայտերի ընդունման մեկնարկը: Ընդունվում են ծրագրային առաջարկներ, որոնք համապատասխանում են ստորև թվարկվող մեկ և ավելի պայմանների.

  • ուղղված են Համաշխարհային ժառանգություն հռչակված վայրերի/կառույցների պահպանությանը,
  • նպաստում են մշակութային ժառանգության վայրերի/կառույցների ու հավաքածուների մասով երկրաշարժի ու այլ տարերային աղետների հետ կապված ռիսկերի կրճատմանն ու արձագանքման կարողություններին,
  • ներառում են կանանց, երիտասարդությանը կամ սահմանափակ հնարավորություններով համայնքներին:

Լրացուցիչ ինֆորմացիայի համար այցելեք http://www.usa.am/announce/afcp.zip (ZIP 65KB)։ Խնդրում ենք ձեր հայտերն ուղարկել afcp@usa.am. հասցեին մինչև 2015թ. դեկտեմբերի 4-ը: Եթե կան հարցեր, որոնց պատասխանն այս հայտարարության մեջ չեք գտել, ապա գրեք ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանության Հասարակայնության հետ կապերի գրասենյակին էլեկտրոնային փոստի afcp@usa.am. հասցեով:Houses or Apartments for Rent

American Embassy Yerevan is seeking rental houses or apartments. Please fill out the form at http://www.usa.am/announce/houserent.docx and return it to the American Embassy Yerevan with the residence’s floor plan and photos: the address: American Avenue 1 str., or email it to YerevanCO@state.gov. Please note that apartments must be on the 4th floor or below.VACANCY ANNOUNCEMENT N 15-36

ALL ORDINARILY RESIDENT (OR) APPLICANTS (See Appendix A for definition) MUST HAVE THE REQUIRED WORK AND/OR RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION.

The U.S. Embassy in Yerevan, Armenia is seeking an individual for the position of Mobile Patrol (MP) Guard in Regional Security Office (RSO).

CLOSING DATE FOR THIS POSITION: November 27, 2015

     

Information About Mission Employment and Instructions for Completing the DS-174, Application for Employment as a Locally Employed Staff or Family Member is available at http://www.usa.am/announce/useful_info.pdf


 

VACANCY ANNOUNCEMENT N 15-35

ALL ORDINARILY RESIDENT (OR) APPLICANTS (See Appendix A for definition) MUST HAVE THE REQUIRED WORK AND/OR RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION.

The U.S. Embassy in Yerevan, Armenia is seeking eligible and qualified applicants for the position of Visa Assistant in the Consular Section.

CLOSING DATE FOR THIS POSITION: November 27, 2015

     

Information About Mission Employment and Instructions for Completing the DS-174, Application for Employment as a Locally Employed Staff or Family Member is available at http://www.usa.am/announce/useful_info.pdf


 

    STEP

    • Smart Traveler Enrollment Program (STEP)